PRIVACYVERKLARING

Over ons

De Cyberwacht is een dienst van NN Zakelijke Diensten B.V. Wij zijn onderdeel van NN Group N.V. (NN Group). Onze contactgegevens:

NN Zakelijke Diensten B.V.

Prinses Beatrixlaan 35

2595 AK ’s-Gravenhage

Kamer van Koophandel-nummer: 84455314

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets over een persoon zeggen óf gegevens die in combinatie met andere gegevens naar deze persoon te herleiden zijn. Dus bijvoorbeeld uw naam- en adresgegevens, maar ook uw IP-adres. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij (persoons)gegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en beschermen.

NN Zakelijke Diensten B.V. houdt zich als verwerkingsverantwoordelijke bij de verwerking van jouw persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG. Onze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast naar aanleiding van gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. Deze versie is van januari 2022.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder leggen we uit waarom en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken.

 1. Om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren

De Cyberwacht is de telefonische hulplijn die u belt bij een hack. Stel, uw laptop start op met de melding: “Uw computer is vergrendeld, u moet losgeld betalen als u weer toegang wilt”. Of een hacker heeft ingebroken en gegevens verzameld. Dan belt u direct naar de Cyberwacht. Onze specialisten helpen u dan meteen. Ook als u twijfelt of u gehackt bent dan kunt u ons bellen. De Cyberwacht werkt samen met partners om zo alle cyberspecialismen samen te brengen op één plek. De Cyberwacht organiseert de dienst zodat u niet zelf hoeft te zoeken naar verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het oplossen van een bepaald type hack. Wij nemen de zoektocht naar de juiste dienstverleners uit handen en bieden u één loket waar alle cyberspecialismen zijn vertegenwoordigd. Om deze diensten aan u te kunnen verlenen hebben wij onder andere uw persoonsgegevens nodig.

De grondslag voor deze verwerking is het voorbereiden en uitvoeren van een overeenkomst met de betrokkene (artikel 6 lid 1 sub b AVG). 

 1. Om gegevens binnen NN Group te delen en centraal op te slaan

Binnen NN Group – waar wij onderdeel van uitmaken – werken verschillende bedrijven met elkaar samen en delen gegevens met elkaar en met NN Group onder andere om analyses en aanbiedingen te kunnen doen (waarover hierna meer). Wij verwerken in dit verband nooit meer persoonsgegevens dan nodig. Het gaat om de volgende bedrijven:

Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V.

Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.

Nationale-Nederlanden Bank N.V.

Distributie Zorgverzekeringen B.V. (handelsnaam Nationale-Nederlanden Zorg)

Sparklab B.V.

NN Next B.V.

De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 

 1. Om met onze dienstverlening beter in te spelen op uw persoonlijke situatie: analyses en opstellen van klantprofielen 

Uw ervaring met de Cyberwacht is voor ons en de andere bedrijven binnen de NN Group heel waardevol om onze processen, websites, producten en diensten te verbeteren en beter af stemmen op de wensen en de persoonlijke situatie van onze (potentiële) klanten. Wij kunnen in dit verband (een deel van) uw gegevens gebruiken voor analyse doeleinden en om risico- en voorspelmodellen op te stellen en te verbeteren. Analyses kunnen wij en de andere hiervoor genoemde bedrijven binnen NN Group onder andere ook gebruiken om van klanten met dezelfde eigenschappen of hetzelfde gedrag klantgroepen/profielen te maken. Daartoe kunnen wij ook gegevens binnen NN Group uitwisselen. Om de effectiviteit van onze e-mailcommunicatie te analyseren en beter op jouw interesses af te kunnen stemmen, maken wij gebruik van tracking pixels. Dit zijn onzichtbare afbeeldingen die in e-mails worden geplaatst. Een tracking pixel stelt ons in staat om te zien of een e-mail die wij aan u hebben toegezonden, is geopend.

De grondslag voor deze verwerkingsactiviteiten is het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 sub f AVG). 

 1. Om aanbiedingen te kunnen doen

Als u klant bij ons bent, kunt u van ons of een van de hiervoor genoemde bedrijven binnen NN Group een aanbieding ontvangen, mits u daarvoor toestemming hebt gegeven (artikel 6 lid 1 sub b AVG). U kunt hierbij denken aan het aanbieden van andere producten van Nationale-Nederlanden die bij u passen. Deze toestemming wordt altijd vooraf gevraagd. Heeft u eerder toestemming gegeven en wil u dat weer ongedaan maken, dan kan dat heel eenvoudig bijvoorbeeld door op een link onderaan een e-mail te klikken (zie ook hieronder).

 

 1. Verzamelen van uw gegevens via onze website

Onze website maakt gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan de overige gegevens die je verstrekt. Wij verwijzen naar ons cookie statement voor meer informatie over het gebruik van cookies. De grondslag voor deze verwerking ten aanzien van een deel van de door ons gebruikte cookies is toestemming, welke u geeft via de cookiebanner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG).

 1. Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen 

Wij kunnen verplicht zijn om uw gegevens te delen met de Belastingdienst. In uitzonderlijke gevallen kunnen we verplicht zijn om uw persoonsgegevens aan bevoegde partijen te verstrekken, zoals toezichthouders, politie, openbaar ministerie of inlichtingendiensten. 

De grondslag voor deze verwerking is het uitvoering geven aan een wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG).

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die nodig zijn om onze dienstverlening uit te voeren. Denk aan uw NAW gegevens, maar ook aan uw e-mailadres en telefoonnummer. Ook slaan wij bedrijfsgegevens op die mogelijk naar u te herleiden zijn, zoals bedrijfsnaam, KvK-nummer en bedrijfsadres. Soms zullen wij uw gegevens anonimiseren of samenvoegen met gegevens van andere klanten. Hierdoor is de informatie niet meer direct naar u te herleiden en beschouwen wij deze niet meer als persoons- of bedrijfsgegevens. Naast persoonsgegevens slaan wij ook andere informatie over u op. Deze informatie is, op zichzelf, niet direct naar u te herleiden. Deze overige gegevens zijn o.a. uw klikgedrag bij het afnemen van een product of informatie over de apparaten die u gebruikt tijdens het bezoeken van de Cyberwacht website. 

Hoe verzamelen wij gegevens? Welke gegevens? 
U geeft ons uw gegevens bij het gebruik van de Cyberwacht hulplijn. 
 • Uw persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en rekeningnummer.
 • Bedrijfsgegevens, zoals bedrijfsnaam, bedrijfsadres, KvK-nummer, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer.
 • Overige bedrijfsgegevens zoals: branche, aantal medewerkers en omzet.
 • Uw gegeven antwoorden bij het aanvragen van een product of dienst.
 • U kunt ons ook (andere) gegevens verstrekken via een webformulier, chat of wanneer u op een andere manier met ons communiceert over onze producten en diensten.
 • Aanvullende gegevens die wij verplicht of wettelijk geautoriseerd zijn om te verzamelen en te verwerken om uw gegevens te controleren en te identificeren.  
We verzamelen automatisch gegevens wanneer u de Cyberwacht website bezoekt.
 • Wij verzamelen gegevens over uw interactie met onze producten en diensten, uw websitevoorkeuren en uw communicatie met ons. Dit zijn gegevens die wij ontvangen van apparaten (zoals mobiele telefoon, tablet en computer) die u gebruikt wanneer u onze producten en diensten (ook onze website) gebruikt. Zoals: apparaat-id of unieke id, apparaattype, id voor adverteren en unieke apparaattoken.
 • Computer- en verbindingsinformatie, zoals statistieken over uw paginaweergaven, verkeer van en naar de website, verwijzings-URL, advertentiegegevens, uw IP-adres, uw browsegeschiedenis en uw webloginformatie. 
We verzamelen gegevens met behulp van cookies en soortgelijke technieken bij bezoek aan de Cyberwacht website.
 • Wij gebruiken cookies, webbakens (ook wel web beacon of tracking pixel), unieke id’s en vergelijkbare technieken om gegevens te verzamelen over de pagina’s die u bekijkt, de links waarop u klikt en andere acties die u doet wanneer u onze diensten en website gebruikt. Wij gebruiken deze cookies en vergelijkbare technieken ook voor onze reclameboodschappen en e-mails.
We verzamelen gegevens uit andere bronnen. 
 • Wij vullen de gegevens die wij direct verzamelen aan met gegevens die we van derden hebben verzameld. Wij verzamelen en gebruiken bijvoorbeeld demografische en andere informatie die openbaar beschikbaar is, aanvullende contact- en bedrijfsgegevens, kredietcontrole-informatie en informatie van kredietbureaus, zoals toegestaan door wet- en regelgeving.
 • Als u ons persoonsgegevens over iemand anders geeft, mag u dit alleen doen met de toestemming van die persoon. U moet hem/haar informeren over hoe wij in overeenstemming met onze privacyverklaring  persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, vrijgeven en bewaren.

Sommige persoonsgegevens, zoals uw contactgegevens, zijn nodig om een gebruikersovereenkomst met u aan te gaan. Het doorgeven van andere persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan ook nodig zijn om onze producten en diensten te gebruiken of om een betaling af te handelen. 

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook uit andere bronnen verzamelen. Hieronder een overzicht van waarom wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe wij ze deze gegevens kunnen gebruiken. 

Waarom gebruiken wij uw gegevens Wij kunnen:
Wij gebruiken uw gegevens om een overeenkomst met u aan te gaan, onze producten en diensten te kunnen leveren, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om algemeen belang te dienen.
 • Onze producten en diensten uitvoeren en betalingen afhandelen.
 • Het gebruik van onze producten en diensten meten en hiermee verbeteren.
 • Onze producten en diensten beveiligen en veilig houden.
 • De informatiebeveiliging van onze website bewaken en verbeteren.
 • Onze website, producten en diensten personaliseren.
 • Contact met u opnemen over uw account, om problemen met uw account op te lossen of anderszins noodzakelijk zijn om uw klantenservice te bieden.
 • Wij kunnen dit doen via e-mail, telefoon, WhatsApp, sms en post.
 • Andere door u gevraagde services te bieden.
 • Fraude, beveiligingsinbreuken of andere mogelijk verboden of illegale activiteiten voorkomen, opsporen, verminderen en onderzoeken.
 • Wettelijk verplichte meldingen doen aan instanties.
Wij gebruiken uw gegevens voor marketing en commerciële doeleinden.
 • Onze producten en diensten verbeteren, bijvoorbeeld door informatie te bekijken over vastgelopen of gecrashte pagina’s die gebruikers ervaren, waardoor we problemen kunnen oplossen en u een betere ervaring bieden. 
 • Contact met u opnemen per e-mail en telefoon om u vragen te stellen via enquêtes over uw ervaring met onze dienstverlening.
 • Contact met u opnemen over openbare en actuele gebeurtenissen in verband met uw producten of diensten, bijvoorbeeld over actuele (cyber)-dreigingen.
 • Prestaties meten van marketingcampagnes, bijvoorbeeld door (klik)-percentages te analyseren.
Wij gebruiken uw gegevens om geautomatiseerde beslissingen te nemen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
 • U een automatisch gegenereerd antwoord te tonen in onze chatbox. U blijft altijd zelf verantwoordelijk wat u met deze informatie doet.  

 

Zo kunnen wij uw persoonsgegevens delen 

Wij zijn voorzichtig met uw gegevens en delen deze alleen aan andere partijen als dat nodig én toegestaan is.

Met wie delen wij uw gegevens? En waarom? 

Om onze producten en diensten uit te kunnen voeren, moeten wij gegevens uitwisselen met de partijen waarmee we onze dienst leveren. Hiervoor delen wij uw gegevens. Ook delen wij uw gegevens met andere derde partijen zoals onze bank. Wij kunnen bijvoorbeeld geen betalingen incasseren als de bank uw gegevens niet heeft. Zo zijn er nog meer voorbeelden.

Wij proberen de hoeveelheid gegevens die wij delen altijd te minimaliseren tot wat relevant en noodzakelijk is. Persoonsgegevens verkopen en verhuren wij nooit aan derden voor marketing- en advertentiedoeleinden. Met partners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Cyberwacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste partijen waar wij uw gegevens mee delen.

Met wie delen wij gegevens? Waarom?
Partners van de Cyberwacht
 • Gezamenlijk aanbieden diensten.
 • Zorgen voor een gepersonaliseerde dienstverlening.
 • Verbeteren van producten, diensten, website, service, tools en marketingcommunicatie.
 • Hulp bij het opsporen, onderzoeken, beperken en voorkomen van mogelijk frauduleuze en illegale handelingen, schendingen van onze gebruikersovereenkomst en inbreuken op de gegevensbeveiliging.
 • Partners van de Cyberwacht mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als u hiervoor mondelinge toestemming heeft gegeven. 
Externe dienstverleners, partners en financiële instellingen.
 • Externe dienstverleners die ons helpen onze diensten en producten te leveren, zoals betalingsverwerkingsdiensten en financiële instellingen.
 • Externe dienstverleners die ons helpen bij het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk illegale handelingen, schendingen van onze gebruikersovereenkomst, fraude of inbreuk doen op de beveiliging.
 • Externe dienstverleners die ons helpen bij andere zakelijke activiteiten.
Andere bedrijven die onderdeel zijn van NN Group (zie hiervoor).
 • De Cyberwacht (en gelieerde onderdelen) wisselt ten behoeve van fraudebestrijding en/of het tegengaan van misbruik van onze diensten (persoons)gegevens uit met andere bedrijfsonderdelen binnen NN Group. (zie hiervoor) Daarnaast deelt de Cyberwacht op geaggregeerd (anoniem) niveau klantdata intern met andere bedrijfsonderdelen. Hierbinnen vallen aantallen, maar ook categorie verzamelingen zoals soort klantvragen en incidenten. Dit doen wij om de klant en onze partners een betere service te kunnen leveren, relevanter te kunnen zijn en binnen NN Group te informeren over eventuele risico’s.
Bij wet bepaalde (overheid) instanties zoals de politie en de rechterlijke macht en bij gerechtelijke procedures zoals bepaald in de wet.
 • Om te voldoen aan wettelijke vereisten.
 • In verband met juridische procedures of onderzoeken.
 • Incassomaatschappijen (bijvoorbeeld informatie over te late of gemiste betalingen).
 • Derden die ons ondersteunen of vertegenwoordigen bij gerechtelijke procedures.

Uw keuzes over het gebruik van uw persoonsgegevens 

Als we uw gegevens op basis van toestemming verwerken, dan kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken. Dat kan in ieder geval gemakkelijk door een e-mail aan ons toe te zenden (zie het onderstaande e-mailadres). Intrekking van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Als we voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken geen andere grondslag hebben, dan zullen we deze gegevens niet langer gebruiken en verwijderen. Het intrekken van uw toestemming kan betekenen dat wij de dienstverlening met u niet kunnen voortzetten. Dit is aan ons om te beoordelen

Communicatie voorkeuren 

Wanneer u informatie als nieuwsbrieven, updates en productinformatie liever niet ontvangt, stuur dan een e-mail naar info@decyberwacht.nl. Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen op 070 – 513 33 88. U kunt ook aangeven wanneer u via bepaalde kanalen, zoals WhatsApp of telefoon, niet benaderd wilt worden. 

Let op: we zullen u nog wel benaderen met belangrijke informatie over de producten of diensten waarvan u gebruik maakt. Dit zijn wij namelijk verplicht. 

Recht van verzet 

Wilt u liever niet dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden? Stuur dan een e-mail naar info@decyberwacht.nl of bel ons op 070 – 513 33 88. Wij zullen u dan niet meer commercieel benaderen. 

Cookie instellingen 

U kunt zelf bepalen hoe u omgaat met cookies: 

 • Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer, tablet of telefoon cookies plaatsen, pas dan uw browserinstellingen aan. U krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. In uw browserinstellingen kunt u ook instellen dat u cookies van derde partijen altijd weigert. Staan cookies al op uw apparaat? Verwijder deze in uw instellingen.
 • Het is mogelijk dat u reclame ziet via online advertentiepartijen omdat u websites heeft bezocht. Dit kunnen verschillende websites zijn, niet alleen die van de Cyberwacht. Op www.youronlinechoices.eu kunt u meer lezen over het uitzetten van cookies van specifieke partijen.

Uw persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen 

Wij houden uw gegevens graag up-to-date. Dat doen wij op de volgende manieren: 

 • U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij over u bijhouden.
 • Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, dan heeft u het recht om deze door ons aan te laten passen.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 
 • U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te beperken, maar dit kan van invloed zijn op uw toegang tot sommige van onze producten en diensten.
 • Daarnaast heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand (een zogenaamd xml-bestand) naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen. 

Uw persoonsgegevens inzien 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Dan kunt u deze bij ons opvragen. Wij zijn verplicht u deze gegevens te verstrekken. Lees onderaan hoe u een verzoek indient. 

Uw persoonsgegevens laten wijzigen 

Hebben wij persoonsgegevens van u die niet (meer) kloppen? Dan kunt u deze altijd door ons laten wijzigen. Zo blijven uw gegevens altijd actueel. Lees onderaan hoe u een verzoek indient. 

Uw persoonsgegevens laten Verwijderen of Niet laten gebruiken

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten verwijderen. Maar dat kan niet zomaar. Zolang u een product of dienst bij ons afneemt, moeten wij uw persoonsgegevens bewaren. Anders kunnen wij u niet goed informeren. En ook daarna is er een wettelijke bewaartermijn. Dan mogen wij uw persoonsgegevens niet wissen. Lees onderaan hoe u een verzoek indient. U mag ons ook vragen om persoonsgegevens (tijdelijk) voor een bepaald doel niet te gebruiken. Let op: neem altijd contact met ons op als u hier vragen over heeft. Het kan namelijk betekenen dat u niet langer producten of diensten van ons af kunt nemen. Lees onderaan hoe u een verzoek indient. 

Uw persoonsgegevens downloaden 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de gegevens die wij van u hebben over uw producten en diensten in ‘gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm’ op te vragen. U kunt hiervoor een verzoek indienen door een XML-bestand op te vragen. XML is een technisch bestand dat door machines en computers te lezen is. Lees onderaan hoe u een verzoek indient. 

Een verzoek indienen 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@decyberwacht.nl. Om te controleren dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van uzelf met het verzoek mee te sturen. Lees hieronder de instructies voor het maken van een kopie. Een rijbewijs is niet geldig. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek. 

Hoe maakt u een juiste kopie van uw paspoort of identiteitskaart?  

Om te controleren dat wij de gevraagde gegevens aan de juiste persoon geven, hebben wij een kopie van uw geldige paspoort of identiteitskaart nodig. Ook moet het een juiste kopie zijn. Waar moet u op letten? 

 • Paspoort: kopieer de bladzijden van uw paspoort waarop al uw gegevens staan. Maak uw MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en uw foto onherkenbaar voor ons.
 • Identiteitskaart: kopieer de voor- en achterkant. Maak uw MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan de identiteitskaart), identiteitskaartnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en uw foto onherkenbaar voor ons. 

U kunt ook de app KopieID gebruiken. Daarmee kunt u in uw kopie gemakkelijk de gegevens doorstrepen die bedrijven niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook kunt u met de app een watermerk in de kopie zetten met daarin het doel en de datum van de kopie. Direct nadat wij uw identiteit vastgesteld hebben, vernietigen wij de kopie van uw identiteitsbewijs.

 

Bezwaar maken of een klacht indienen 

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen. Dat kan per e-mail via info@decyberwacht.nl  of telefonisch op 070 – 513 33 88. Komen wij er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Veranderen eigenaarschap

Bij een fusie of overname met of door een ander bedrijf, kunnen we informatie in overeenstemming met onze privacyverklaring met hen delen. Als dit zich voordoet, zullen we eisen dat de nieuwe gecombineerde entiteit deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens volgt. Als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor een doel dat niet in deze privacyverklaring wordt behandeld, ontvangt u voorafgaand bericht van de verwerking van uw persoonsgegevens voor het nieuwe doel. 

Goede scheiding van gegevens 

Vanuit de Cyberwacht bieden wij met onze partners onze diensten aan. Samen zorgen wij ervoor dat uw gegevens gescheiden blijven. En dat is belangrijk, want daarmee beschermen wij uw privacy. Partners hebben alleen toegang tot uw gegevens als zij die nodig hebben om u van dienst te zijn of te voldoen aan de wet. Dat geldt ook voor ons. Deze gegevensscheiding betekent ook dat wij u soms niet kunnen helpen als u wilt weten welke gegevens van u bij de Cyberwacht bekend zijn. Misschien moet u daarvoor juist bij een van onze partners zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat u dat zelf niet helemaal wilt of kunt uitzoeken. Daarom vertellen wij u altijd bij wie u welke gegevens kunt opvragen. 

Hoe en hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig om de door u gevraagde producten of diensten te leveren, of voor andere noodzakelijke doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het oplossen van geschillen en het afdwingen van ons beleid. 

Nadat het niet langer nodig is dat wij uw persoonsgegevens bewaren, zullen wij deze op een veilige manier verwijderen, anonimiseren of archiveren. Anoniem gemaakte of gearchiveerde gegevens gebruiken wij alleen voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. 

Cookies en soortgelijke technieken 

Ook wij gebruiken cookies. Sommige van onze cookies kunnen persoonsgegevens verzamelen. 

 

Zo beschermen wij uw persoonsgegevens 

Er zijn allerlei regels en afspraken waar wij ons aan houden om uw gegevens te beschermen. Deze afspraken gelden voor heel NN Group. Bijvoorbeeld hoe onze medewerkers moeten werken, zodat uw gegevens vertrouwelijk blijven. Maar ook afspraken over technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, onrechtmatige verwerking of onrechtmatige toegang tot uw gegevens. Wij verlangen van onze leveranciers, partners en andere bedrijfsonderdelen dat zij uw gegevens op dezelfde wijze beschermen. 

De Cyberwacht verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de AVG, het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In deze Gedragscodes zijn de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor verzekeraars en banken. De volledige tekst van de Gedragscodes kunt u downloaden op de website van het Verbond van Verzekeraars. U kunt de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen ook schriftelijk opvragen bij het Verbond van Verzekeraars (Postbus 93450, 2509 AL Den Haag, telefoonnummer 070 – 333 85 00). Uiteraard worden deze Gedragscodes door ons nageleefd bij al onze activiteiten. De Cyberwacht heeft de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) van NN Group, als beschreven in artikel 37 AVG. De FG ziet erop toe dat de verwerking binnen het Collectief in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. 

Nieuwe ontwikkelingen 

De tekst van deze privacyverklaring kan veranderen door nieuwe ontwikkelingen, zoals een wijziging in onze bedrijfsactiviteiten of wet- en regelgeving. Wij zijn niet verplicht u hierover te informeren. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Als u vragen heeft over de privacyverklaring of over de wijze waarop de Cyberwacht met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u mailen naar info@decyberwacht.nl

 

Hallo, wij zijn De Cyberwacht:

De telefonische spoedlijn voor gehackt Nederland en voor advies over het beveiligen van jouw apparatuur.

Maak hieronder een keuze zodat we je gelijk goed kunnen helpen:

Ik heb een cyberdekking bij ANWB / Unigarant en zoek advies of hulp.

Ik ben verzekerd voor de Cyberservice van Nationale-Nederlanden en zoek advies of hulp.

Ik ben op zoek naar onafhankelijk advies of hulp van de Cyberwacht helpdesk.

Wilt u meer over  cybercriminaliteit? 

Dit begrijpen wij zeker! Cybercriminaliteit is een breed begrip. Van hacks tot aan malware en fraude. Lees onze blogs vol met feiten, tips en nieuws!

>> Naar de blogs